Πίνακες Αξιολόγησης Υποψηφίων Διδασκόντων του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980

Πίνακες Αξιολόγησης Υποψηφίων Διδασκόντων του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980

Ανακοίνωση

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης ανά μάθημα των υποψηφίων Διδασκόντων του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μέχρι και την Δευτέρα, 1-3-21.

Για τους Πίνακες Κατάταξης πιέστε εδώ.

Εκ του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών