Παράταση προθεσμίας Δηλώσεων Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Παράταση προθεσμίας Δηλώσεων Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 παρατείνονται έως τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου, οι μέγιστες ώρες μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές διαμορφώνονται ως εξής:

Φοιτητές σε κανονική διάρκεια σπουδών: 40 ώρες/εβδομάδα

Φοιτητές επί πτυχίω: 52 ώρες /εβδομάδα

Αυτή τη στιγμή το φοιτητολόγιο δεν έχει ενημερωθεί για την ανωτέρω αλλαγή. Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα υλοποίησης της παραπάνω απόφασης. Μέχρι τότε, μπορείτε να μην οριστικοποίησετε τη Δήλωση Μαθημάτων, όσοι θέλετε να κάνετε χρήση της παραπάνω δυνατότητας. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση στην προθεσμία Δηλώσεων.

 

Εκ του Τμήματος