Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών πρωτοετών στο Preregister

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών πρωτοετών στο Preregister

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος ότι η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής τους στο σύστημα preregister του Πανεπιστημίου παρατείνεται έως τις 8-10-2023.

Σε περίπτωση νέας παράτασης θα βγει καινούργια ανακοίνωση.

Εκ της Γραμματείας