Παραλαβή των σχεδίων του Εργαστηρίου “Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD” που διδάχθηκε το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Παραλαβή των σχεδίων του Εργαστηρίου “Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD” που διδάχθηκε το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν παραλάβει τα σχέδια που παρέδωσαν στα πλαίσια του Εργαστηρίου «Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD» το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 να έρθουν να τα παραλάβουν στο Σχεδιαστήριο την Τετάρτη 15/06/2022 στις 12:30-13:00 ή στις 15:30-16:00.

Εκ του εργαστηρίου