ΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία. Έναρξη διαλέξεων εξ’ αποστάσεως στα πλαίσια του μαθήματος «Υδροδυναμική συμπεριφορά πλοίου σε θαλάσσιους κυματισμούς»

ΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία. Έναρξη διαλέξεων εξ’ αποστάσεως στα πλαίσια του μαθήματος «Υδροδυναμική συμπεριφορά πλοίου σε θαλάσσιους κυματισμούς»

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» ότι την Τρίτη 17/03/2020 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί εισαγωγή στο μάθημα «Υδροδυναμική συμπεριφορά πλοίου σε θαλάσσιους κυματισμούς» εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού καθώς και τον τρόπο σύνδεσης είναι διαθέσιμες στο site του μαθήματος στο eclass https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP173/. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν άμεσα στο eclass και να διαβάσουν τις σχετικές οδηγίες σύνδεσης.