Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (διορθωμένο)