Προβλήματα στις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Προβλήματα στις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Σε σχέση με τις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Η ενεργοποίηση των αλυσίδων μαθημάτων (προαπαιτούμενα), στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος σπουδών, ξεκίνησε από την εφετινή ακαδημαϊκή χρονιά, με την ιδιαιτερότητα ο βαθμός προαπαίτησης να μειώνεται στο τρία (3) από πέντε (5) που ίσχυε παλαιότερα, στο πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ. Η εισαγωγή του θεσμού των προαπαιτουμένων μαθημάτων δημιούργησε ορισμένα τεχνικά προβλήματα στο σύστημα μηχανοργάνωσης, με αποτέλεσμα μερικοί φοιτητές να μη μπορούν να δηλώσουν μαθήματα, για τα οποία κάλυπταν την προαπαίτηση του τρία στο αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα. Χαρακτηριστικό, αν και όχι το μόνο παράδειγμα, αποτελεί το μάθημα της Υδροστατικής και Ευστάθειας Πλοίου, που πολλοί φοιτητές δεν μπόρεσαν να δηλώσουν, παρόλο που είχαν καλύψει την προαπαίτηση του 3 στο προαπαιτούμενο μάθημα Ναυπηγικό Σχέδιο και αρχές CASD.

Δυστυχώς, παρά την προσπάθεια που καταβάλλαμε, το σύστημα  μηχανοργάνωσης δεν κατάφερε να λύσει έγκαιρα τα σχετικά προβλήματα και για το λόγο αυτό σας γνωστοποιούμε τα εξής:

  1. Οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν και οριστικοποιήσουν τις Δηλώσεις Μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου κανονικά μέχρι την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020.
  2. Για τα μαθήματα, που ενώ μπορούσαν να τα δηλώσουν δεν τα δήλωσαν, λόγω των τεχνικών προβλημάτων του συστήματος μηχανοργάνωσης, θα στείλουν μήνυμα (mail) στη Γραμματεία με θέμα «Δηλώσεις Μαθημάτων 20-21», όπου θα δηλώνουν τα επιπλέον μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Θα ενημερώσουν επίσης τους αντίστοιχους καθηγητές ώστε να εγγράφονται κανονικά στο e-class και να παρακολουθούν τις παραδόσεις και λοιπές δραστηριότητες των μαθημάτων.
  3. Οι φοιτητές θα πρέπει να ελέγχουν με προσοχή τις δηλώσεις τους, ώστε το άθροισμα των συνολικών ωρών των μαθημάτων που θα δηλώσουν (τόσο στη δήλωση όσο και στο mail προς τη Γραμματεία) να μη ξεπερνούν τις 38 ώρες ανά εβδομάδα, για τους κανονικούς φοιτητές και τις 52 ώρες ανά εβδομάδα για τους επί πτυχίω. Σε περίπτωση που θα γίνεται υπέρβαση ωραρίου, η Γραμματεία θα «κόβει» κατά την κρίση της τα υπεράριθμα μαθήματα.
  4. Τα mails προς τη Γραμματεία με τις επιπρόσθετες δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020.
  5. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται τόσο στους φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα ΤΕΙ όσο και στους φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα ΠΑΔΑ. Για τους φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα ΤΕΙ ανακοινώνεται ότι η προαπαίτηση καλύπτεται αν έχουν πάρει τουλάχιστον 3 στην εξέταση του Θεωρητικού μέρους του αντίστοιχου προαπαιτούμενου μαθήματος.

 

Εκ του Τμήματος