Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξέτασης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξέτασης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξέτασης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας λήγει την Τρίτη 07/07/2020.

Η Γραμματεία του Τμήματος