Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ενημερώνει τους φοιτητές του ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2021-2022 υπάρχουν πενήντα (50) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης την Πέμπτη 01/09/2022.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία αυστηρά μέχρι την Τετάρτη 15/06/2022 και ώρα 13:00 τα κάτωθι:
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ).
3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δίνεται το Link με την ανάρτηση της πρόσκλησης του Τμήματος: