Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ενημερώνει τους φοιτητές του ότι για το χειμερινό εξάμηνο του 2022-2023 υπάρχουν εικοσιπέντε (25) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης από την Τετάρτη 01/02/2023 μέχρι και τη Δευτέρα 20/03/2023.
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία αυστηρά μέχρι την Τρίτη 10/01/2023 και ώρα 13:00 το δικαιολογητικό 1. Αίτηση συμμετοχής.

Τα κάτωθι έγγραφα:

2. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) – (Παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία)

3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας

θα αποστέλλονται, από τη γραμματεία του τμήματος, στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και δεν είναι απαραίτητο να τα ζητούν οι φοιτητές/τριες με αίτηση τους.

Η αναλυτική προκήρυξη και ο πίνακας κριτηρίων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών