ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΠΑΔΑ