Προτεινόμενα θέματα διπλωματικών – πτυχιακών εργασιών εαρινού εξαμήνου ακ. ετ. 2020-2021

Προτεινόμενα θέματα διπλωματικών – πτυχιακών εργασιών εαρινού εξαμήνου ακ. ετ. 2020-2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών – πτυχιακών εργασιών εαρινού εξαμήνου ακ. ετ. 2020-2021 είναι διαθέσιμα στη σελίδα:

Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών – Πτυχιακών Εργασιών

Η προθεσμία για την κατάθεση Αιτήσεων Ανάληψης Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας ορίζεται η 30η Απριλίου 2021.