Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών – Πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών – πτυχιακών εργασιών χειμερινού εξαμήνου ακ. ετ. 2021-2022 είναι διαθέσιμα στη σελίδα:

Τομέας Α

2021-2022 Χειμερινό Εξάμηνο

Τομέας Β

2021-2022 Χειμερινό Εξάμηνο

 

Η προθεσμία για την κατάθεση Αιτήσεων Ανάληψης Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2021