Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών – Πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022

Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών – Πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών – πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 είναι διαθέσιμα στις σελίδες:

Τομέας Α

2021-2022 Εαρινό Εξάμηνο

Τομέας Β

2021-2022 Εαρινό Εξάμηνο

 

Η προθεσμία για την κατάθεση Αιτήσεων Ανάληψης Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας ορίζεται η 30η Μαρτίου 2022