Πρωτοβουλία του DnV για σύνδεση της ναυτιλιακής βιομηχανίας με τα πανεπιστήμια

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία DnV ξεκίνησε πρωτοβουλία με σκοπό της σύνδεσης της ναυτιλιακής βιομηχανίας με τον ακαδημαϊκό χώρο, ώστε οι φοιτητές των ναυπηγικών τμημάτων της χώρας να αποκτήσουν μια εικόνα για τις δυνατότητες απασχόλησης στη ναυτιλία. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνουν δύο παρουσιάσεις, στις 7/4 και στις 14/4, ώρα 17:00-19:00, στα γραφεία της εταιρείας, οι οποίες είναι ανοικτές για τους φοιτητές του Τμήματός μας. Οι προσκλήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση.
Για την καλλίτερη διοργάνωση των δύο εκδηλώσεων οι διοργανωτές θα επιθυμούσαν να τους ενημερώσουμε για τον κατά προσέγγιση αριθμό φοιτητών που προτίθενται να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις. Για το λόγο αυτό, όσοι προτίθεσθε να παρευρεθείτε να στείλετε σχετικό μήνυμα στον κ. Πολίτη (cpolitis@uniwa.gr).
Για την εκδήλωση της 7/4 τα μηνύματα πρόθεσης παρακολούθησης να σταλούν έως 5/4.
Για την εκδήλωση της 14/4 τα μηνύματα πρόθεσης παρακολούθησης να σταλούν έως 12/4.
Εκ μέρους του Τμήματος
Κ. Πολίτης