Πρόβλημα στις Δηλώσεις Μαθημάτων για φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα ΠΑ.Δ.Α.

Πρόβλημα στις Δηλώσεις Μαθημάτων για φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα ΠΑ.Δ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα ΠΑ.Δ.Α και έχουν περάσει μέρος ενός μαθήματος (είτε Θεωρία, είτε Εργαστήριο) κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΤΕΙ, δεν μπορούν να δηλώσουν, για τεχνικούς λόγους, το αντίστοιχο μάθημα ΠΑ.Δ.Α. προκειμένου να ολοκληρώσουν την εξέταση του μαθήματος.

Η ανωτέρω δυσλειτουργία είναι πρόβλημα του φοιτητολογίου και θα διορθωθεί σύντομα.

Θα υπάρξει νέα ενημέρωση όταν λυθεί το πρόβλημα.

 

Εκ της Γραμματείας