Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022 για το ΠΜΣ “Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία”