Πρόγραμμα ΙΚΥ – Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς

Πρόγραμμα ΙΚΥ – Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

http://www.na.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/22/2022/05/9ΨΕΚ46ΜΤΛΗ-ΚΤΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

http://www.na.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/22/2022/05/ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ.docx

Aνακοίνωση Βραβείο Συμμετοχής

http://www.na.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/22/2022/05/Aνακοίνωση_Βραβείο_Συμμετοχής.pdf

Επιστολή προς γραμματείες

http://www.na.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/22/2022/05/Επιστολή_προς-γραμματείες.pdf