Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία”. Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022