Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία». Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021