Πρόγραμμα υποτροφιών 2023-2024 για μεταπτυχιακές σπουδές από Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Πρόγραμμα υποτροφιών 2023-2024 για μεταπτυχιακές σπουδές από Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ: 

https://www.ugs.gr/gr/scholarships-social-welfare-and-solidarity-programmes/scholarships/

https://www.synenosis.gr/gr/scholarships-2023-2024/ 

Σε συνέχεια της προκήρυξης των Υποτροφιών της ΕΕΕ, που κοινοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2023, σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται ως τις 20 Μαΐου 2023.

Στο πλαίσιο αυτό, η καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση της βεβαίωσης αποδοχής ή προσφοράς θέσης από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιλογής παρατείνεται ως τις 23 Ιουνίου 2023.