Πρόσκληση σε διάλεξη με τίτλο «Μοντέλα τύρβης και μοντέλα μετάβασης από στρωτή σε τυρβώδη ροή στην Υπολογιστική Ρευστομηχανική»

Πρόσκληση σε διάλεξη με τίτλο «Μοντέλα τύρβης και μοντέλα μετάβασης από στρωτή σε τυρβώδη ροή στην Υπολογιστική Ρευστομηχανική»

Στο πλαίσιο του μαθήματος ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, την Τετάρτη 5/6/2024 και ώρες 16.00-19.00, στην αίθουσα Κ16.110 (Πανεπιστημιούπολη 1), θα δοθεί διάλεξη με θέμα «Μοντέλα τύρβης και μοντέλα μετάβασης από στρωτή σε τυρβώδη ροή στην Υπολογιστική Ρευστομηχανική».

 

Ομιλητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Διακάκης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Τον ομιλητή θα προλογίσει ο διδάσκων του μαθήματος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, κ. Ευάγγελος Φίλιππας.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και μέλη ΔΕΠ, τόσο του Τμήματος όσο και άλλων Τμημάτων του ΠΑΔΑ να επωφεληθούν από τη διάλεξη του διακεκριμένου ομιλητή και να τον τιμήσουν με την παρουσία τους.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Εισαγωγή

– Περιγραφή εξισώσεων Navier-Stokes

– Φυσική σημασία όρων

– Διατύπωση για συμπιεστό ρευστό

– Διατύπωση για ασυμπίεστο ρευστό

Τύρβη

– Εισαγωγή στην τύρβη

– Προβλήματα επίλυσης τύρβης στα πλαίσια των εξισώσεων Navier-Stokes

Reynolds-Averaging

– Περιγραφή εφαρμογής Reynolds-Averaging στις εξισώσεις Navier-Stokes

– Σημασία εξισώσεων Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS)

Μοντέλα τύρβης

– Στόχος μοντέλων τύρβης

– Βασικές θεωρήσεις της μοντελοποίησης της τύρβης στα πλαίσια των εξισώσεων RANS

– Παραδείγματα μοντέλων τύρβης

Μετάβαση στρωτής σε τυρβώδη ροή

– Η παρουσία και η φυσική της μετάβασης

– Η σημασία της μετάβασης σε προσομοιώσεις RANS

Μοντέλα μετάβασης από στρωτή σε τυρβώδη ροή

– Στόχος μοντέλων μετάβασης

– Βασικοί τύποι μοντέλων μετάβασης

– Συνδυασμός μοντέλων μετάβασης με επιλυτές RANS

Αποτελέσματα προσομοιώσεων ροών με μετάβαση

– Περιπτώσεις διδιάστατης ροής

– Περιπτώσεις τριδιάστατης ροής

 

Short Bio: Ο Κωνσταντίνος Διακάκης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Το διάστημα 2014-2019 εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Υπολογιστική ανάλυση μεταβατικών και έντονα αποκολλημένων ροών και εφαρμογή σε ανεμογεννήτριες” υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Σπύρου Βουτσινά, στο εργαστήριο Αεροδυναμικής του Τομέα Ρευστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον περιλαμβάνει διάφορες πτυχές της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής όπως φαινόμενα μετάβασης από στρωτή σε τυρβώδη ροή, οριακά στρώματα, ροές με έντονη αποκόλληση (bluff bodies, αεροτομές σε πολύ μεγάλες γωνίες πρόσπτωσης). Επιπρόσθετα, έχει ασχοληθεί και με αρκετά κομμάτια της Επιστήμης των Υπολογιστών, κυρίως στο κομμάτι της επιτάχυνσης αλγορίθμων και της παράλληλης επεξεργασίας (παραλληλοποίηση σε συστήματα κοινής και κατανεμημένης μνήμης, παράλληλη εκτέλεση σε κάρτες γραφικών κ.α.). Από τον Ιούνιο του 2023 είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Αεροδυναμικής του ΕΜΠ, όπου ασχολείται με την προσομοίωση περιπτώσεων τριδιάστατης μετάβασης από στρωτή σε τυρβώδη ροή, με έντονη έμφαση στον μηχανισμό της εγκάρσιας (crossflow) μετάβασης. Παράλληλα, από το φθινόπωρο του 2018 εργάζεται στην SOFiSTiK Hellas S.A., για λογαριασμό της οποίας αναπτύσσει επιλυτές Navier-Stokes για διάφορες εφαρμογές ενδιαφέροντος Πολιτικών Μηχανικών.https://www.researchgate.net/profile/Konstantinos-Diakakis