Πρόσκληση του DnV προς του φοιτητές του Τμήματος για παρακολούθηση ομιλίας