Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023