Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020