Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων “Athens Negotiations Tournament 2023”

Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων “Athens Negotiations Tournament 2023”

Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες και να απευθύνεται σε τριμελείς ομάδες φοιτητών και φοιτητριών όλων των επιπέδων (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) από την Ελλάδα και την Κύπρο με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους, σε ομάδες ή
και ατομικά, έως τις 02 Απριλίου 2023 στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Athens Negotiations Tournament,
παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://ant.aueb.gr/