Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων “Athens Negotiations Tournament 2022”

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους, σε ομάδες ή
και ατομικά, έως τις 17 Απριλίου 2022 στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Athens Negotiations Tournament,
παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://ant.aueb.gr/