Συνεντεύξεις υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Συνεντεύξεις υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να προσέλθουν την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρες 18:00 με 21:00 στο χώρο των Σχεδιαστηρίων του Τμήματος όπου θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής.