Σχετικά με το μάθημα «Βασικές Αρχές Ναυπηγικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας»

Σχετικά με το μάθημα «Βασικές Αρχές Ναυπηγικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας»

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν το μάθημα «Βασικές Αρχές Ναυπηγικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας» ότι οι διαλέξεις, στα πλαίσια του τρέχοντος εξαμήνου, έχουν ολοκληρωθεί