Τροποποιήσεις μαθημάτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τροποποιήσεις μαθημάτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών, την 14.6.2023, ομόφωνα αποφάσισε τις ακόλουθες αλλαγές στο ΠΠΣ του Τμήματος, που θα εφαρμοσθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

  • Μεταφορά του μαθήματος «Ναυπηγικές Συγκολλήσεις» από το 5ο στο 6ο εξάμηνο.
  • Μεταφορά του μαθήματος «Ναυπηγική Τεχνολογία» από το 7ο στο 5ο εξάμηνο.
  • Μεταφορά του μαθήματος «Οικονομική Θαλάσσιων Μεταφορών» από το 6ο στο 7ο εξάμηνο.
  • Μεταφορά του μαθήματος «Εφοδιαστική Αλυσίδα στις Θαλάσσιες Μεταφορές» από το 9ο στο 8ο εξάμηνο.
  • Μεταφορά του μαθήματος «Ασφάλεια, Ποιότητα και Περιβάλλον στη Ναυτιλία» από το 8ο στο 9ο εξάμηνο.
  • Αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογία Μικρών Σκαφών»  κατά μία ώρα.