Υποβολή δηλώσεων μαθημάτων φοιτητών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ

Υποβολή δηλώσεων μαθημάτων φοιτητών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ

Η υποβολή δηλώσεων μαθημάτων, μέσω διαδικτύου, των φοιτητών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ θα ξεκινήσει στις 22/1/2020 και θα λήξει στις 9/2/2020.