Υποβολή δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων

Υποβολή δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων

Για τεχνικούς λόγους, δεν είναι ακόμη εφικτή η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr.

Μόλις καταστεί εφικτή η πρόσβαση στην παραπάνω πλατφόρμα, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι ιδρυματικοί κωδικοί, που είναι απαραίτητοι για την είσοδο στην πλατφόρμα, θα αποσταλούν στους/στις φοιτητές/τριες μέσω e-mail ή και SMS (βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που δήλωσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου), μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

Οι επιτυχόντες μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους τόσο στο email του τμήματος na@uniwa.gr όσο και με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι η 11η Οκτωβρίου 2021.

Υπενθυμίζουμε πως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων στο Τμήμα μας είναι τα ακόλουθα:

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Φωτοτυπία του απολυτηρίου

Στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος:

Διεύθυνση:  Αγ. Σπυρίδωνος 28,  122 43 Αιγάλεω
Τηλέφωνο:  210-5385310-311
e-mail: na@uniwa.gr
Ώρες κοινού:  Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11.00-13.00 κατόπιν ραντεβού.