Υποδοχή και ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών

Υποδοχή και ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών

Υποδοχή και ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών 

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11.00, στην αίθουσα Κ16.110, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή και ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος.

(Μετά την παραπάνω διαδικασία τα μαθήματα της ημέρας θα συνεχιστούν κανονικά με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα).