Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών Ακ. Έτους 2021-2022

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών Ακ. Έτους 2021-2022

Τη Δευτέρα, 11-10-21 και ώρα 09:00-11:00 θα γίνει η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην αίθουσα Κ16,110 (κτίριο Πληροφορικής).

Θα γίνει εισαγωγή στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και γενικότερα στο επάγγελμα του Ναυπηγού Μηχανικού. Θα σας δοθούν επίσης χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές σας. Για το λόγο αυτό η παρουσία όλων των πρωτοετών φοιτητών θεωρείται απαραίτητη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κ. Πολίτης