Χρηστικές συμβουλές προς τους φοιτητές με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου

Χρηστικές συμβουλές προς τους φοιτητές με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου

Αγαπητοί φοιτητές,

Με την έναρξη του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και με την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για ορισμένα θέματα σχετικά με το πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών.

  • Από την αρχή της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς έχουν ενεργοποιηθεί οι αλυσίδες μαθημάτων με τη διαφορά, σε σχέση με παλαιότερα, ότι στο προαπαιτούμενο μάθημα ο φοιτητής πρέπει να έχει πάρει τουλάχιστον τρία (3) και όχι πέντε (5). Αν κάποιος φοιτητής δεν πληροί σε κάποιο μάθημα αλυσίδα την ανωτέρω προαπαίτηση δεν μπορεί να το δηλώσει και να το παρακολουθήσει (άρα και να εξεταστεί).
  • Για να έχετε δικαίωμα να εξεταστείτε σε κάποιο μάθημα θα πρέπει απαραίτητα να το έχετε δηλώσει στη δήλωση μαθημάτων. Για λόγους ισότητας, αν εξεταστείτε και πάρετε προβιβάσιμο βαθμό σε ένα μάθημα που δεν το είχατε δηλώσει, ο βαθμός δεν θα κρατείται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
  • Όταν ανακοινωθεί η περίοδος Δηλώσεων Μαθημάτων πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στην τήρηση των προθεσμιών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα γίνονται κατ΄ εξαίρεση δεκτές μόνο οι αιτήσεις των φοιτητών που είχαν σοβαρό λόγο για τη μη υποβολή της Δήλωσης, ο οποίος και θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα έγγραφα. Για το λόγο αυτό και για να μη βρεθείτε σε δυσάρεστη κατάσταση σας συνιστούμε να μην αφήσετε την υποβολή της Δήλωσης Μαθημάτων στην εκπνοή της προθεσμίας.
  • Το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει οριστεί Ακαδημαϊκός Σύμβουλος στο Τμήμα ο Επίκ. Καθηγητής κ. Θωμάς Μαζαράκος (tmazar@uniwa.gr) συνεπικουρούμενος από τον Καθηγητή κ. Κων/νο Πολίτη. Όσοι φοιτητές έχουν προβλήματα με τις σπουδές τους μπορούν να απευθύνονται, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον κ. Θωμά Μαζαράκο.

 
Και πάλι σας ευχόμαστε ένα καλό και δημιουργικό εξάμηνο και να ευχηθούμε να είναι το τελευταίο που τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κων/νος Πολίτης