Ώρες υποδοχής φοιτητών εκ μέρους των διδασκόντων μέσω της πλατφόρμας MS Teams

Ώρες υποδοχής φοιτητών εκ μέρους των διδασκόντων μέσω της πλατφόρμας MS Teams

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ότι οι κάτωθι αναφερόμενοι διδάσκοντες θα δέχονται τους φοιτητές για απορίες και γενικότερες ερωτήσεις, μέσω της πλατφόρμας MS Teams, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Διδάσκων Διατιθέμενες ώρες
Ι. Ιακωβίδης Τετάρτη 13:00-15:00
Μ. Σέρρης Τρίτη  13:00-15:00

Τετάρτη  13:00-15:00

Α. Χατζηαποστόλου Πέμπτη  16:00-17:00
Κ. Πολίτης Πέμπτη  17:00-18:00
Σ. Δημητρέλλου Τρίτη  18:00-19:00
N. Σγούρος Δευτέρα 9.00-10.00 απορίες σχετικά με το εργαστήριο «Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές»
Ε. Στράντζαλη Τετάρτη 10.00-11.00 απορίες σχετικά με το εργαστήριο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων-Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών και Ναυσιπλοΐας»
Σ. Θεοχάρη Πέμπτη  18:00-19:00
Θ. Μαζαράκος Τρίτη  19:00-20:00
Μ. Μαστρόκαλος Τετάρτη 15:30-16:00  και 19:00-19:30
Ν. Τσιρίβας Τρίτη   18:00-19:00
Μ. Πούλου Τετάρτη  13:00-14:00
Α. Μισθός Απορίες σχετικά με το εργαστήριο Ναυπηγικού Σχεδίου κάθε Τετάρτη  18:15-19:15 και Σάββατο  19:00-20:00
Θ. Γεροστάθης Τρίτη 12:00 – 13:00 και Τετάρτη 17:00 – 18:00