1η έκδοση Ωρολόγιου Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

Παρατηρήσεις σχετικές με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

1) Η 1η Έκδοση (5.10.23) του Ωρολογίου Προγράμματος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη των μαθημάτων, με βάση με ό,τι ισχύει την τρέχουσα χρονική στιγμή. Τονίζεται ότι είναι πολύ πιθανό να τροποποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες (ακόμη και μετά την έναρξη των μαθημάτων), καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναθέσεις διδακτικού έργου στους εξωτερικούς διδάσκοντες (Εντεταλμένους Διδάσκοντες, Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους).

2) Η Συνέλευση του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών, την 14.6.2023, ομόφωνα αποφάσισε τις ακόλουθες αλλαγές στο ΠΠΣ του Τμήματος, που θα εφαρμοσθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

  • Μεταφορά του μαθήματος «Ναυπηγικές Συγκολλήσεις» από το 5ο στο 6ο εξάμηνο.
  • Μεταφορά του μαθήματος «Ναυπηγική Τεχνολογία» από το 7ο στο 5ο εξάμηνο.
  • Μεταφορά του μαθήματος «Οικονομική Θαλάσσιων Μεταφορών» από το 6ο στο 7ο εξάμηνο.
  • Μεταφορά του μαθήματος «Εφοδιαστική Αλυσίδα στις Θαλάσσιες Μεταφορές» από το 9ο στο 8ο εξάμηνο.
  • Μεταφορά του μαθήματος «Ασφάλεια, Ποιότητα και Περιβάλλον στη Ναυτιλία» από το 8ο στο 9ο εξάμηνο.
  • Αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογία Μικρών Σκαφών»  κατά μία ώρα.