2η Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ (δράση Placements) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020