4η έκδοση Ωρολόγιου Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024