Εξέταση Πρακτικής Άσκησης στις 16-07-2018

Εξέταση Πρακτικής Άσκησης στις 16-07-2018

Η εξέταση Π.Α. των φοιτητών του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16/07/2018, στις 11:00 (στο γραφείο του κ. Δ.-Ν. Παγώνη).

Κάθε φοιτητής/τρια που πρόκειται να εξεταστεί οφείλει να ενημερώσει την επιτροπή Π.Α. , τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ότι για να θεωρηθεί περατωθείσα η Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία:

  1. Αίτηση περάτωσης της Πρακτικής,
  2. Βεβαίωση της εταιρείας, και
  3. Βιβλίο Πρακτικής συμπληρωμένο από εσάς και σφραγισμένο από την εταιρεία.

 

Η επιτροπή εξέτασης Π.Α.

Κ. Πολίτης
Α. Θεοδουλίδης
Δ.-Ν. Παγώνης