Αιτήσεις για την Προκήρυξη του νέου κύκλου του ΠΜΣ “Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία”

Αιτήσεις για την Προκήρυξη του νέου κύκλου του ΠΜΣ “Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία”

Οι αιτήσεις για την Προκήρυξη του νέου κύκλου του ΠΜΣ “Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία”, του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα υποβληθούν από 03/09/18 έως 28/09/18