Εμβόλιμη εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μηχανική Ρευστών ΙΙ»

Εμβόλιμη εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μηχανική Ρευστών ΙΙ»

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι την Παρασκευή 21/09/2018 και ώρες 15:00-17:00 στην Αίθουσα Β θα διεξαχθεί εμβόλιμη εξέταση της εξαμηνιαίας εργασίας του εργαστηριακού μέρους τους μαθήματος «Μηχανική Ρευστών ΙΙ» για τους φοιτητές που δεν ήρθαν να την παρουσιάσουν και να εξεταστούν σε αυτή στο τέλος του εξαμήνου.