Ανακοινώσεις

Αγαπητοί φοιτητές, Με την έναρξη του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και με την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για ορισμένα θέματα σχετικά με το...

Ανακοίνωση Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης ανά μάθημα των υποψηφίων Διδασκόντων του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης...