Ανακοινώσεις

Όσοι εκ των φοιτητών επιθυμούν να εξεταστούν στη διπλωματική - πτυχιακή τους εργασία υποχρεούνται να υποβάλουν στη γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο έως τις 18/02/2022,...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeim_2021-22.pdf  θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.Επισημαίνεται...