Προπτυχιακού προγράμματος

Τη Δευτέρα, 11-10-21 και ώρα 09:00-11:00 θα γίνει η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην αίθουσα Κ16,110 (κτίριο...

Για τεχνικούς λόγους, δεν είναι ακόμη εφικτή η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr. Μόλις καταστεί εφικτή η πρόσβαση στην παραπάνω πλατφόρμα, θα ακολουθήσει...