Προπτυχιακού προγράμματος

Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, βάσει του άρθρου 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ,...

Η επικοινωνία με τη γραμματεία του Τμήματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση na@uniwa.gr. Η επικοινωνία των φοιτητών, γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το λογαριασμό του ηλεκτρονικού...

Σε σχέση με τις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 ανακοινώνονται τα ακόλουθα: Η ενεργοποίηση των αλυσίδων μαθημάτων (προαπαιτούμενα), στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος σπουδών, ξεκίνησε από...

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να αποστείλουν τα χαρτιά της εγγραφής τους στο Τμήμα, διεύθυνση na@uniwa.gr , και να τα υποβάλλουν στο ΠΑΔΑ στην διεύθυνση preregister.uniwa.gr,...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι οι Δηλώσεις Μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν από 8 έως 16 Οκτωβρίου 2020. Επίσης, ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι, ύστερα...

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές, Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα μαθήματα του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών θα ξεκινήσουν να διδάσκονται με μέσα σύγχρονης εξ'...