Σταύρος Χιονόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής

Σπουδές

 • Διδακτορικό στην περιοχή της Τεχνολογίας των Υλικών – Συγκολλήσεις,  Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 2014.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 2002.
 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 1999.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Ναυπηγικές Συγκολλήσεις, Ναυπηγική Τεχνολογία – Παραγωγή Πλοίου.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μεταλλουργικός χαρακτηρισμός συγκολλήσεων, μεταλλικών κραμάτων, με συμβατικές και προηγμένες μεθόδους συγκόλλησης.
 • Μελέτη παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων συγκολλητών κατασκευών.
 • Μελέτη αστοχίας ναυπηγικών και μηχανολογικών μεταλλικών στοιχείων.
 • Προσθετική κατασκευή μεταλλικών στοιχείων με την τεχνικές ηλεκτρικού τόξου και δέσμης πλάσματος.
 • Μελέτη μεταβατικών φαινομένων συγκολλήσεων και θερμικών κατεργασιών (θερμοστοιχεία, θερμογραφία, επιμηκυνσιόμετρα, γραμμικοί αισθητήρες μετατόπισης).
 • Επιφανειακές, θερμικές κατεργασίες μεταλλικών υλικών με χρήση στη Ναυπηγική.
 • Θερμομηχανική μοντελοποίηση διεργασιών συγκόλλησης με χρήση αριθμητικών μεθόδων.
 • Κατασκευαστικός σχεδιασμός ναυπηγικών κατασκευών.
 • Ανέγερση κι αξιολόγηση ναυπηγικών κατασκευών, προηγμένες μέθοδοι χαρακτηρισμού και ποιοτικού ελέγχου συγκολλητών κατασκευών, συστήματα ποιότητας στη Ναυπηγική.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

S.K. CHIONOPOULOS, CH.I. SARAFOGLOU, D.I. PANTELIS, V.J. PAPAZOGLOU, “Effect of tool pin and welding parameters on friction stir welded (FSW) marine aluminium alloys”, proceedings of the 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), Chalkidiki (Greece), 1-3 October 2008, pp. 307-316.

S.K. CHIONOPOULOS, D.I. PANTELIS, V.J. PAPAZOGLOU, N. DANIOLOS, “Influence of process variables and tool’s design on friction stir welding (FSW) of marine aluminium alloys”, proceedings of the 13th International Congress of the International Maritime Association of Mediterranean, IMAM 2009, Istanbul (Turkey), 12-15 October 2009, Vol. II, pp. 429-436.

CHIONOPOULOS, S., PANTELIS, D.I., “From Transient to Permanent Phenomena during GMAW of a Thin-Walled Marine Aluminium Alloy”, International Journal of Materials Science and Applications, Vol. 3, No. 2, 2014, pp. 58-69.

M. KAZASIDIS, S. CHIONOPOULOS, D. PANTELIS, “Experimental investigation of FCAW-G weldments of HSLA AH40-FCA (Fatigue Crack Arrester) steel, used in marine applications”, NAV 2015 18th International conference on ships and Shipping research, 24-26 June 2015, Lecco, Italy.

P.N. KARAKIZIS, E.C. NASIOULAS, S. CHIONOPOULOS, D.I. PANTELIS, “The effect of dry ice cooling on the microstructure of dissimilar friction stir welds between aluminium and magnesium”, proceedings of the 6th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), Thessaloniki (Greece), 5-6 October 2017, pp. 237-246.

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά

 

Μεταπτυχιακά