Μαθήματα 10ου Εξαμήνου

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
72 NAOΜE1372 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 - - 850
ΣΥΝΟΛΑ 30 - - 850