Μαθήματα 1ου Εξαμήνου

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. NAOΜE1101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 5 ΜΓΥ 4(Θ) 143
2. NAOΜE1102 ΦΥΣΙΚΗ Ι 5 ΜΓΥ 3(Θ), 2(Ε) 143
3. NAOΜE1103 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 5 ΜΓΥ 4(Θ) 143
4. NAOΜE1104 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MCAD 4 ΜΓΥ 2(Θ), 2(E) 117
5. NAOΜE1105 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ 4 ΜΓΥ 3(Θ) 117
6. NAOΜE1106 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 4 ΜΓΥ 4(Θ) 117
7. NAOΜE1307 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΜΕ 2(Θ) 82
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 26 862