Μαθήματα 2ου Εξαμήνου

A/A Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Κατηγορία μαθήματος Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Φόρτος εργασίας εξαμήνου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
8 NAOΜE1108 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ 6 ΜΓΥ 5(Θ) 156
9 NAOΜE1209 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 3 MEY 3(Θ) 83
10 NAOΜE1110 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 6 ΜΓΥ 3(Θ), 2(Ε) 156
11 NAOΜE1211 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 6 ΜΕΥ 5(Θ) 156
12 NAOΜE1212 ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD 5 ΜΕΥ 2(Θ), 2(Ε) 143
13 NAOΜE1213 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4 ΜΕΥ 2(Θ), 2(Ε) 117
ΣΥΝΟΛΑ 30 - 26 811